Spring til indhold

Se referater mm.

  • I Vordingborg Kommune er der et stort ønske om at bevare havnenes og de maritime miljøers særegenheder. Samtidig er der stort fokus på fortsat at udvikle havnemiljøerne. Derfor er der blevet etableret lokale havneudvalg i alle de større lystbådehavne i Vordingborg Kommune.
  • Havneudvalgene er blevet udpeget blandt foreninger og virksomheder, der har et tilhørsforhold til havnen.