Spring til indhold

Se hvordan du anløber havnen

 • Smålandsfarvandet, Ulvsund  - 54°59,7'N 12°10,0'E - kort 161
 • største skibe der kan besejle havnen: længde 50 m, bredde 10 m og dybgang 2,5 m
 • Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. NE-lige vinde kan give indtil 0,6 m højvande, og SW-lige vinde indtil 0,6 m lavvande.
 • Fartbegrænsningen er 3 knob
 • Havnefyr, se plan. Fyrbelysning på Dronning Alexandrines Bro, se broplan i kort 161.
 • En rød stage med topbetegnelse er udlagt i perioden 1/4 - 15/11, se plan. 
 • Afmærkningen i Ulvsund skifter ved Dronning Alexandrines Bro.
 • Mellem Kalvehave på Sjælland og Koster Land på Møn findes et kabelfelt, der er afmærket med henholdsvis kabelbåker med fyr og kabelbåker. Se i øvrigt Særlige bestemmelser.
 • Opmærksomheden henledes på, at det er forbudt at ankre i eller i nærheden af det angivne kabelfelt. Se i øvrigt Særlige bestemmelser.

 

 Advarsel

 • Det er forbundet med livsfare, at passere under broen med antenner (f.eks. piskantenner), der rager op over den fastsatte frie gennemsejlingshøjde, idet sådanne antenner kan komme i berøring med de på broen anbragte højspændingsledninger. 
 • Der er endvidere mulighed for, at disse antenner kan forårsage en så stor beskadigelse af ledningerne, at disse skal udskiftes med deraf følgende erstatningskrav.